ورق راه راه pp برای ساخت و ساز

  • pp corrugated floor protect sheet

    ورق محافظ کف راه راه pp

    ورق PP راه راه برای محافظت از کف و محافظت از ساخت می تواند اندازه و رول های سفارشی ساخته شود ، به طور معمول ضخامت 2-7 میلی متر ضخامت دارد ، با توجه به درخواست های مختلف ، می توان آن را محافظت فوق العاده بنفش ، ضد استاتیک ، رسانا ، بازدارنده شعله ، سفارشی رنگها ، بازدارنده های خورنده ورق توخالی ویژه pp را ساخته اند.